Grotenfelt, Arvi (Arvid) (1863-1941)

(10.4.1863 - 29.3.1941)

Grotenfelt, Arvi (Arvid) (1863-1941)


Professor i teoretisk filosofi, Helsingfors universitet, fil.dr. 1888.

Grotenfelt blev 1889 t.f. professor i filosofi i Helsingfors, vilket han även senare var i flera repriser; var 1906-29 ordinarie professor i teoretisk filosofi. Grotenfelt hade bedrivit studier för bl.a. W. Wundt och R. Eucken samt behandlat psykofysiska problem i samband med Weber-Fechnerska lagen. Senare ägnade han sig främst åt djupgående historiefilosofisk och värdefilosofisk forskning i Snellmans och Thiodolf Reins efterföljd. Han utgav 1896 den första framställningen av filosofins historia på finska, Uuden ajan filosofian historia. Grotenfelt deltog redan i ungdomsåren i nykterhetsarbetet och omhuldade särskilt fredens sak; var bl.a. 1920-25 Finlands fredsförbunds förste ordförande. Han var vidare på olika sätt verksam inom folkbildningsarbetet och fungerade från 1907-32 som ordförande för den parapsykologiskt inriktade föreningen Sällskapet för Psykisk Forskning.

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Grotenfelt i Filosofia.fi:s arkiv