Filosofiska händelser

Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009. I bakgrunden kommunismens spöke.
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009.
Žižek besökte Finland 30.11.-1.12.2009
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009.
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009.
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009.
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009.
Žižek besökte Finland 30.1.-1.12.2009
niin & näin ordnade utgivningsfest för sitt temanummer om pop 24.3.2009. På bilden ses Jarkko S. Tuusvuori hålla tal.
niin & näin ordnade utgivningsfest för sitt temanummer om pop 24.3.2009. På tillställningen spelade även filosofer. På bilden SP, alltså Antti Keskinen.
niin & näin ordnade utgivningsfest för sitt temanummer om pop 24.3.2009. På tillställningen spelade även filosofer. På bilden Markku Roinila.
niin & näin ordnade utgivningsfest för sitt temanummer om pop 24.3.2009. På tillställningen spelade även filosofer. På bilden Heikki Kovalainen.
Suvi Leppämäki föreläste vid The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia -seminaret vid Tieteiden talo 17.10.2009.
Ville Lähde föreläste vid The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia -seminaret vid Tieteiden talo 17.10.2009.
Kirsti Lonka vid Luonnonfilosofian seuras 20-årsjubileumsseminarium vid Tieteiden talo i september 2008.
Luonnonfilosofian seuras 20-årsjubileumsseminarium vid Tieteiden talo i september 2008.
Luonnonfilosofian seuras 20-årsjubileumsseminarium vid Tieteiden talo i september 2008.
Jaakko Hintikka framträder vid SFY: kollokvium i Tammerfors 8.-9.1.2007.
Jaakko Hintikka framträder vid SFY: kollokvium i Tammerfors 8.-9.1.2007.
Leila Haaparanta vid SFY: kollokvium i Tammerfors 8.-9.1.2007
Leila Haaparanta öppnar Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium "Kuva" vid Tammerfors Universitet 8.-9.1.2007.
Ari Hirvonen vid minnesseminariet för Philippe Lacoue-Labarthen vid Helsingfors universitet 25.-26.1.2008.
Minnesseminariet för Philippe Lacoue-Labarthe vid Helsingfors universitet 25.-26.1.2008. Hannu Sivenius uppträder.
Pilvi Toppinen vid Varieties of Freedom-seminariet (Tampere-talo 3.9.2008)
Matti Myllykoski
Petri Räsänen, Ville Päivänsalo och Marika Enwald vid Varieties of Freedom-seminariet vid Tampere-talo hösten 2008.
Eerik Lagerspetz vid Varieties of Freedom-seminariet vid Tampere-talo hösten 2008.
Ernesto Garzón Valdés och Ilkka Niiniluoto vid Varieties of Freedom-seminariet vid Tampere-talo hösten 2008.
Ronald Dworkin besökte Finland våren 2008 på inbjudan av Tampere Klubi. Petri Räsänen och Jaakko Kuosmanen intervjuade Dworkin i niin & näin -tidskriften nr. 2/2008.
Fingrarna på den som öppnade tillställningen placerade sig under öppningsorden i en konstellation bekant från heavy-konserter. Bild från SFY:s kollokvium i Tammerfors 2007.
Jaakko Hintikka föreläser under Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium i Tammerfors 2007. I mosaiken andra bilder från tillställningen.
Filosofiska Föreningen i Finlands kollkviums huvudsal vid Tammerfors universitet 2007.
Arto Siitonen vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Tapio Puolimatka vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Heikki J. Koskinen vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Heikki J. Koskinen och Leila Haaparanta vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Jaana Hallamaa vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Ilkka Niiniluoto vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Arto Siitonen vid Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium vid Tieteidentalo 2008.
Jani Hakkarainen, Arto Siitonen och Markus Lammenranta. Bild från Filosofiska Föreningen i Finlands kollokvium 2008.