Album: Westermarck, Edvard (1862-1939)

I arbetsrummet i England
Porträtt i Marocko
Utanför villan i Marocko
Miljöporträtt i Marocko
Westermarck i sällskap av vänner
Grupporträtt i Marocko
Westermarck i Boxhill
Westermarck i England
Stugan i Boxhill
På Prästkulla
Hotell
Vid hotellet
I sällskap utanför hotellet
Knästycke
Bröstbild
Invigningshögtidlighet
På däck
Midjebild
Dubbelporträtt
Påsk i Boxhill
Boxhill
I London School of Economics
Bland familj och släkt
Orangegård nära Tetuan
Porträtthuvud
I helfigur
Grupporträtt
I midjebild
Med Helena och Susanna Lagerborg
Vid arbetsbordet
Bröstbild
Villan i Marocko
Påsk i Boxhill