Album: Ruin, Hans (1891-1980)

Porträtt
Hans Ruin i Ingå skärgård
Lund 1967
Hans Ruin