S. Albert Kivisen haastattelu


metatiedot
Päivämäärä: 
2007
Kieli: 
Aihepiirit: 

Emeritusdosentti S. Albert Kivisen haastattelu  25.3. 2007.
Haastattelijat Alma Korko ja Ilmari Kortelainen.

Lyhyempi tekstiversio (liitteenä) haastattelusta ilmestynyt lehdessä niin & näin 1/2008, 98–105.
Laaja tekstiversio luettavissa niin & näin -lehden sivulla: Elegantti metafyysikko – S. Albert Kivisen haastattelu

S. Albert Kivisen esittely Wikipediassa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/S._Albert_Kivinen

ÄÄNITE: