Reijo Wileniuksen haastattelu


metatiedot
Päivämäärä: 
2006
Kieli: 
Aihepiirit: 

Emeritusprofessori Reijo Wileniuksen haastattelu 12.7. 2006.
Haastattelija Tapio Koski.

Lyhennetty tekstiversio (liitteenä) haastattelusta ilmestynyt lehdessä niin & näin 1/2007, 110–119.
Haastattelun äänitallenne kuunneltavissa alla. 

Reijo Wileniuksen esittely Wikipediassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reijo_Wilenius

ÄÄNITE: