Raimo Tuomelan haastattelu


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2016

Emeritusprofessori Raimo Tuomelan haastattelu. 
Haastattelija Jarkko S. Tuusvuori.

Haastattelu ilmestynyt lehdessä niin & näin 1/2016, 107–115. 

Raimo Tuomelan esittely Wikipediassa: 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raimo_Tuomela