Lilli Alasen haastattelu


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2014

Emeritusprofessori Lilli Alasen haastattelu. 
Haastattelija Jarkko S. Tuusvuori. 

Haastattelu ilmestynyt lehdessä niin & näin 1/2014, 6–12.