Lauri Routilan haastattelu


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2007

Emeritusprofessori Lauri Routilan haastattelu. 
Haastattelija Tapio Koski. 

Haastattelu ilmestynyt lehdessä niin & näin 3/2007, 102–112.