Kuppilakeskusteluja filosofian luonteesta 2


metatiedot
Päivämäärä: 
2005
Kieli: 
Aihepiirit: 

Haastattelija: Mervi Ahonen

Haastateltava: Tommi Kärnä ja Jarkko Vilkkilä

”Jos tämä on totta, niin missä mielessä”, kysyy filosofi. Mikä on filosofin tehtävä muiden tieteilijöiden keskellä? Miten filosofia eroaa muista tieteistä? Ja voidaanko filosofiaa laskea ylipäätään kuuluvaksi tieteiden kastiin? Ihmettelyä pidetään yhtenä filosofian harjoittamisen tapana, mutta onko kaikki ihmettely filosofiaa? Kärnä ja Vilkkilä ovat Antiikin filosofian ystäviä. Miten voimme ymmärtää Antiikin ajatuksia ja miten etymologinen analyysi auttaa meitä asiassa?

Ensiesitys Radio Moreenissa: