Juhani Pietarisen haastattelu


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2006

Emeritusprofessori Juhani Pietarisen haastattelu. 
Haastattelija Tapio Koski.

Haastattelu ilmestynyt lehdessä niin & näin 3/2006, 18–29.