Jaakko Hintikan haastattelu


Metatiedot
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2007

Emeritusprofessori Jaakko Hintikan haastattelu. 
Haastattelija Mirja Hartimo. 

Ilmestynyt lehdessä niin & näin 4/2007, 120–130.

Jaakko Hintikan esittely Wikipediassa: 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_Hintikka