Igmar Pörnin haastattelu


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Julkaistu: 
2011

Emeritusprofessori Ingmar Pörnin haastattelu. 
Haastattelija Yrsa Neuman. (Suomentanut Sonja Vanto.) 

Haastattelu ilmestynyt lehdessä niin & näin 4/2011, 92–97.