Edvard Westermarck – moraalifilosofian dinosauri


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1996
Kuvaus: 

Linkki:
https://journal.fi/tt/article/view/58786
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 7/1997.
 
Ingressi:
"Moraalisia tosiasioita ei ole, usko niihin on virheellinen ja perustuu pelkästään objektivoinnin luomaan harhaan. Moraalikäsityksille on ominaista vain yksi yhteinen piirre, niiden vaihtelevuus. 'On väitetty, että ... ihmissuvun kaikki hyve ja hyvä käyttäytyminen saavat kiittää synnystään kristillistä uskontoa, että se on ollut Euroopan moraalisen kehityksen päälähteenä. Olen tutkinut sitä vaikutusta, joka kristinuskolla on ollut sekä moraaliin yleensä että sosiaalisen ja moraalisen elämän eri haaroihin, ja päätynyt toisenlaisiin johtopäätöksiin.'
Näin ajatteli Edvard Westermarck – mutta kuka hän olikaan?"