Brev till Lagerborg den 24.2.1933


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1933
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 24.2.1933.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 2950

Transkribering/Litterointi/Transcription: Harri Mäkelä & Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

 

 Villa Tusculum               24. Febr. 1933

 

Förlåt suddet!
Brevet hade fastnat
i ett plumppapper!
Hoppas dock att
sidan är läslig.

Kära vän,
    Tack för kort och
brev; det är alltid så
uppiggande att höra
från Dig. Själv är
jag en oförlåtligt trög
brevskrivare. Jag finner
det så svårt att rycka
mig lös från mitt
arbete, isynnerhet nu
då jag äntligen fått
börja skriva igen efter
att under hela hösten
inte ha kunnat skriva
en rad på min bok.
Nu har jag hunnit med 

[2]

ungefär 100 trycksidor,
men essayen som jag
hållit på med är ännu
icke slut. Den utgör hu-
vudsakligen en uppgörelse
med en dr. Briffault,
som skrivit ett arbete på
tre tjocka volymer, i
vilket han på det vildaste
angripit min äktenskaps-
historia, beskyller mig för
förfalskning av fakta
och förklarar att mina
teorier är avsedda att
stöda en urgammal
moralteologi. Man tror
naturligtvis lätt beskyll-
ningen för att jag har
kommit med vanställda
citat, då han så för-
säkrar, men nu uppvisar
jag att han i varje
fall farit fram med
rena lögner. Jag tror

[3]

att ingenting dylikt ännu
icke förekommit inom den
sociologiske litteraturen.
Han har vunnit anslag,
i synnerhet i Amerika.
Men skojaren blir nu
avslöjad så det förslår,
och hans teorier visa
sig vara korthus. När
jag hunnit med denna
essay skall jag revidera
för tryckpressen min - Pagan
survivals in Mohammedan
civilisation.-och sedan
kommer essayen om Oidipus-
komplexen i ordningen. Det
är förtjusande roligt att
få arbeta i frid. Sedan
mer än en månad har
jag inte sett en kristen
själ. Här är svalt och skönt;
i dag morse visade termo-
metern på verandan + 5
grader och i sovrummet
10 grader. Jag skriver inför

[4]

öppna dörrar och äter
min lunch ute i träd-
gården. Men så har jag
också på mig en får-
skinnsjacka och filtstövlar.
    Med stort intresse
har jag följt med behand-
lingen av min succession
i fakulteten. Jag kan
förstå att Andersson velat
lämna ett litet bidrag
till främjandet av Guds
rike på jorden – men
Sundwall!
   Samtidigt med detta
brev avgår ett brev
till Mari. Jag hoppas
att både du och din
dotter trivs i våningen
och sända Eder mina
hjärtligaste hälsningar.
         Tillgivna vännen
                Edv. Westermarck

 

Liitetiedostot: