Kohti ihmisen valmentamista: holistinen ihmiskäsitys ja sen heuristiikka urheiluvalmennuksen kannalta

Kohti ihmisen valmentamista: holistinen ihmiskäsitys ja sen heuristiikka urheiluvalmennuksen kannalta
Puhakainen, Jyri [Tekijä]
1995
Tampereen yliopisto. 233 s. ISBN: 951-44-3881-7 (nid.).