Philosophy of Literature in Finland: New Bibliography

Uusi erityisbibliografia julkaistu Filosofia.fi-portaalissa

Philosophy of Literature by Finnish Researchers: A Bibliography 1968--2008
(Suomalaisen kirjallisuuden filosofian tutkimusbibliografia 1968--2008)
http://filosofia.fi/bibliography/phillit

Bibliografian tavoitteena on koota yhteen suomalaisten tutkijoiden tekemää kirjallisuudenfilosofista tutkimusta. Se koostuu artikkeleista ja monografioista, jotka käsittelevät i) filosofista kirjallisuusteoriaa, ii) filosofista kirjallisuutta sekä iii) kirjallisia tehokeinoja hyödyntävää filosofiaa.

Bibliografia on koottu alan tutkijoille lähetettyjen tietopyyntöjen sekä useiden suomalaisten tietokantojen kautta, eikä sen ole tarkoitus olla kattava tässä vaiheessa. Sitä korjataan ja täydennetään joustavasti ensimmäisen julkaisemisen jälkeen.


Bibliografian on koonnut ja sitä toimittaa tutkija Jukka Mikkonen (Tampereen yliopisto).

Lisätiedot:
jukka.mikkonen (at) uta.fi

-------------------------

New specialized bibliography published through the Finnish Portal for Philosophy, Filosofia.fi

Philosophy of Literature by Finnish Researchers: A Bibliography 1968--2008
http://filosofia.fi/bibliography/phillit

This new bibliography aims to bring together studies in the philosophy of literature by Finnish researchers. It consists of articles and monographs which treat i) philosophical literary theory, ii) philosophical literature, or iii) literary philosophy and philosophers’ use of literary devices.

The bibliography, collected by requests of publication data from researchers in the field and from several Finnish publication databases, is not intended fully inclusive at this point. It will be corrected and updated flexibly after the initial publication.


Bibliography has been collected and is edited by researcher Jukka Mikkonen (University of Tampere).

Contact and information:
jukka.mikkonen (at) uta.fi