Simone de Beauvoir 100 år

I år är det 100 år sedan Simone de Beauvoirs födelse den 9.1.1908.
Tommy Wallenius har skrivit ett inlägg i Filosofia.fi:s weblog på finska, med bland annat den mest aktuella franska litteraturen om de Beauvoir och länkar till tv-program och annat intressant i anledning av jublileumsåret.
Läs Wallenius' inlägg.

Läs om Simone de Beauvoir i
Wikipedia på svenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/b/beauvoir.htm
Stanford Encyclopedia of Philosophy:
http://plato.stanford.edu/entries/beauvoir/