Charles Taylor huolissaan toleranssin katoamisesta


Charles Taylor kirjoittaa Guardianissa toleranssin katoamisesta nykymaailmasta. Hänen mukaansa pienimmätkin päätökset, kuten lupa käyttää huivia koulussa käsitellään nykyään suurina poliittisina linjauksina, jotka ovat hallitustason asioita.

Ihmiset pelkäävät, että kaiken takana on salainen agenda, jonka nimi on Islam ja mieliin syöksyvät kuvat kivitettävistä naisista ja kunniamurhista. Jos haluaa puolustaa tyttöjen toivetta käyttää huiveja kouluissa saa osakseen sääliä ja tulee kohdelluksi lapsenuskoisena hölmönä. Ainoa sopiva selitysmalli toiveelle on Islam, ja esimerkiksi sosiologiset selitysmallit tyttöjen käyttäytymisestä ja tarpeista hylätään suoralta kädeltä irrelevantteina.

Taylor kutsuu tätä ajattelutapaa palikka-ajatteluksi (block thinking). Taylorin mukaan olemme aina harjoittaneet palikka-ajattelua muodossa tai toisessa, mutta nykypäivänä se on vaarallisempaa kuin koskaan, sillä sen pääasialliset harjoittaja tarkastelevat maailmaan  Huntingtonin "kulttuurienvälisen sodan" luoman näkökulman läpi.

Taylor toteaa, että nämä ihmiset toteuttavat itse kulttuurien välistä sotaa ja ajavat meitä lähemmäksi huntigtonilaista maailmaa. Heidän vuokseen Osama bin Ladenin ja muiden vastaavien hänen leirissään vaikuttavien palikka-ajattelijoiden vastustaminen ja arvosteleminen käy vaikeammaksi ja vähemmän houkuttelevaksi muslimien keskuudessa.

Taylorin mukaan haasteemme on tuoda  kahden leirin palikka-ajattelijoiden sijaan kolmansien osapuolten äänet  esiin.

Taylorin artikkeli: http://commentisfree.guardian.co.uk/charles_taylor/2007/09/the_collapse_...
 
 
Kimmo
09.04.2013
Taylorin omaan intellektuaaliseen tyyliin kuuluu saivarrella laajasti triviaaleista ja loppuun kalutuista tosiasioista, kuten sekularisaatio ja moderni individualismi, mutta siten, että älyllisesti naiivi lukijakunta luulee hänen löytäneen jotain uutta ja mullistavaa. "Block thinking" on aitoa Tayloria siinä mielessä, että se on terminomainen ilmaus, joka on kuitenkin niin määritelmällisesti epätarkka, että sitä voisi soveltaa yhtä hyvin vaikka hänen omaan ajatteluunsa. On itse asiassa varsin palikkamaista ajatella Taylorin lailla, että sekularisaatio ja yksilönoikeuksien nousu olisi paha asia ja perinteinen uskonnolla yhteen liimattu yhdessäoloyhteisöllisyys hyvä asia.
S
27.09.2007
Palikka-ajattelu on aika huono suomennos, voi toki olla tahallinenkin kun niin mukavasti leimaa. Kai sitä voi sanoa blokki, puhuttiinhan itä-blokistakin.
ss
03.10.2007
Jos suomennos on leimaava, niin se leimaa molempia osapuolia. Nimittäähän Taylor myös Osama bin Ladenia ja hänen seuraajiaan samalla termillä kuin niitä länsimaisia henkilöitä, joiden silmissä maailma rakentuu toisiinsa törmätessään kolisevista palikoista.

Mutta nähdäkseni suomennos myös kuvaa Taylorin ajatusta. Palikkahan tarkoittaa säännöllisen muotoista kiinteää kappaletta, joka ei juurikaan muuta muotoaan. Taylorin mukaan block thinker ei kykene näkemään Islamia tai länsimaisuutta muuten kuin yksiäänisenä ja kiinteänä monoliittina, ja omasta puolestaan Taylor toivottaa hienovaraisemmin maailmaa tarkastelevien ihmisten äänet tervetulleiksi.

Mutta takaisin ehdotukseesi: ehkäpä Taylorin kuvaamia ihmisiä voisi tosiaan kutsua myös blokkiajattelijoiksi. Ainakin blokkiajattelijoita voi kutsua palikka-ajattelijoiksi.