Ukraina-illat Tampereella Metso-kirjastossa ja virtuaalisesti maaliskuun lopulla


niin & näin
Filosofian ilta

Aika: 21.3.2022 18.00 – 19.00 Paikka: Pääkirjasto Metso ja virtuaalitapahtuma

Pääkirjasto Metson ajankohtaisessa Ukraina-illassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä keskustelua informaatiovaikuttamisesta ja luotettavan tiedon merkityksestä. Asiantuntijoina tilaisuudessa ovat puhumassa professori Tuomas Harviainen sekä politiikantutkija Ari-Elmeri Hyvönen. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida keskustelua ja esittää vieraille kysymyksiä.
 

Tuomas Harviainen ja Ari-Elmeri Hyvönen.

Tuomas Harviainen toimii tietokäytäntöjen apulaisprofessorina Tampereen yliopistolla. Hän käsittelee puheenvuorossaan informaatiovaikuttamista: Miten informaatiovaikuttamista hyödynnetään osana sodankäyntiä. Keneen vaikutetaan? Millaisia keinoja on käytetty viime viikkoina ja mitkä viestit läpäisevät tietoisuutemme parhaiten?

Yhteiskuntatieteiden tohtori Ari-Elmeri Hyvönen (Helsingin yliopisto) on politiikan tutkija, joka on erikoistunut mm. demokratian ja faktatiedon suhteeseen sekä turvallisuuspolitiikkaan. Hänen puheenvuoronsa käsittelee disinformaatiota osana Venäjän ulko- ja sotapolitiikkaa.

lllan juontaa ja keskustelun vetäjänä toimii tamperelainen filosofi ja filosofisen niin & näin -lehden toimittaja Risto Koskensilta.

Tilaisuus järjestetään pääkirjasto Metson luentosali Lehmuksessa sekä myös striimataan. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida keskustelua ja esittää vieraille kysymyksiä paikan päällä sekä verkossa.

Yhteistyössä: Tampereen kaupunginkirjasto, Tampereen kaupunki / kansainväliset asiat, Kaupunkikulttuuriyksikkö, Tampereen seudun työväenopisto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin

Tapahtumaa voi seurata myös etänä Kirjaston Youtube-kanavalta seuraavan linkin kautta: Ukraina-ilta: informaatiovaikuttaminen ja luotettavan tiedon merkitys

Tilaisuus on osa Ukraina-iltojen kokonaisuutta. Muut Ukraina-illat:

Ukraina-ilta: Venäjä ja Ukraina historian näkökulmasta
pe 25.3. klo 18
Kulttuuritalo Laikku, Musiikkisali + etätapahtuma (striimaus)
Asiantuntijoina yleisen historian yliopistonlehtori Pia Koivunen ja sotahistorioitsija Jussi Jalonen

Linkki Kulttuuritalo Laikun etätapahtumaan: Ukraina-ilta: Venäjä ja Ukraina historian näkökulmasta

Ukraina-ilta: Sodan etiikka ja oikeutus
to 31.3. klo 18
Sampola, Auditorio + etätapahtuma (striimaus)
Asiantuntijoina professori Tarja Väyrynen (rauhan- ja konfliktintutkimus) sekä filosofian dosentti ja akatemiatutkija Jussi Backman