Peter Millicanin kurssi: HUME'S PHILOSOPHY; TaY


luennot

HUME'S PHILOSOPHY
PROBABILITY, SCIENCE, AND SUPERSTITION

Tohtori Peter Millicanin Hume-kurssi Tampereen yliopistossa 18.-21.9.
(http://www.uta.fi/laitokset/mattiet/filosofia/millican.htm):

Aika ja paikka:

Ma 18.9 10-16 Pinni A2088,

ti 19.9. 10-12 Linna rh K107 ja 12-16 Päätalo ls A7,

ke 20.9. 10-16 Päätalo kh 3,

to 21.9. 10-16 Pinni B4115.

Tohtori Peter Millican on eturivin Hume-tutkijoita. Hän on erikoistunut Humen ns. induktioargumenttiin, tietoteoriaan, uskonnonfilosofiaan ja teokseen An Enquiry concerning Human Understanding (1748). Millicanin julkaisut keskittyvät tähän Hume kypsään mestariteokseen. Hän on toimittanut teosta tarkastelevan artikkelikokoelman, joka sisältää myös Millicanin itsensä johtavan artikkelin Humen induktioargumentista. Lisäksi hän on julkaissut uskonnonfilosofiasta sekä systemaattisesta että historiallisesta näkökulmasta, esimerkiksi Humen argumentista ihmetodistuksia vastaan ja ontologisesta todistuksesta.

Tällä hetkellä Millican toimii Oxfordin yliopiston Hertford Collegen filosofian fellow’na. Aikaisemmin hän on työskennellyt Leedsin yliopiston filosofian lehtorina.
Millican on myös toinen Hume Studies –lehden päätoimittajista. Millican on tunnettu selkeänä, innostuneena ja innostavana opettajana.

Kurssi on suositeltava niille jatko- ja perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat
kiinnostuneita Humen filosofiasta, (probabilistisesta) tietoteoriasta, tieteenfilosofiasta, erityisesti induktion ongelmasta, uskonnonfilosofiasta, empirismistä ja varhaismodernin filosofian historiasta.

Kurssikuvaus:

1. Hume's philosophical development, outlining the case for the first Enquiry as a manifesto for inductive science.
2. Hume's argument concerning induction, presenting my analysis and dealing with objections. Also discussing the significance of Humean scepticism, and attempts to circumvent it by appeal to probability theory.
3. Hume on causation, liberty and necessity, including the "New Hume" debate and assessing the significance of these issues for the understanding of Hume's overall project.
4. Hume on miracles, assessing how far a Humean approach to induction is compatible with "proportioning one's belief to the evidence", and whether this implies a general rejection of stories of miracles.
5. Hume, science and superstition, considering the general problem of reconciling scepticism with a principled demarcation between "science" and "superstition".

Suositeltavaa kurssilukemista, johon perehtyminen ei liene haitaksi:
Hume, David, An Enquiry concerning Human Understanding, erityisesti luvut 4, 5, 7, 8, 10 ja 12
Millican, Peter (toim.), Reading Hume on Human Understanding, OUP 2002.
Millican, Peter, Hume’s Sceptical Doubts concerning Induction (em. kokoelmassa).

Kiinnostuneet voivat vierailla kurssin sivuilla:

http://www.davidhume.org/tampere/

tunnus: hume
salasana: tampere