Logos on julkaissut uuden vertaisarvioidun artikkelin! Aiheena Emmanuel Levinas


Ensyklopedia logos

Ensyklopedia Logos on julkaissut uuden vertaisarvioidun artikkelin jonka aiheena on Emmanuel Levinas.

filosofia.fi/fi/ensyklopedia/levinas-emmanuel

Artikkelin ovat kirjoittaneet Harri Mäcklin ja Jussi Pentikäinen.

"Emmanuel Levinas (1906–1995) lukeutuu 1900-luvun merkittävimpiin fenomenologeihin. Levinas vaikutti oleellisesti Edmund Husserlin ja Martin Heideggerin ajattelun leviämiseen Ranskassa. Omassa ajattelussaan Levinas oli ennen kaikkea fenomenologisen etiikan kehittäjä, joka kuvasi teoksissaan kohtaamista toisen ihmisen kanssa ja siinä ilmenevää ääretöntä vastuuta. Levinasille etiikka ei merkitse normatiivista moraaliteoriaa vaan kuvausta ihmisen tavasta olla maailmassa, joka on aina jaettu muiden kanssa. Levinas pyrkii osoittamaan, että metafysiikan ja tieto-opin sijaan juuri etiikka muodostaa ensimmäisen filosofian, josta ajattelun on lähdettävä liikkeelle. Levinas on myös merkittävä Talmudin ja juutalaisen filosofian tulkitsija."