Final Call : Esitelmäkutsu Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikollokvioon 202


Suomen filosofinen yhdistys

Suomen filosofinen yhdistys ry järjestää 13–14.1.2022 Oulun yliopistossa
kollokvion

Menneisyys. Tulevaisuus. Filosofia.

Suhteemme menneeseen ja tulevaan on kaikkea muuta kuin selvä. Menneisyys
ja tulevaisuus eivät enää ja vielä ole olemassa, mutta silti menneisyys
vaikuttaa meihin, ja me vaikutamme tulevaisuuteen. Yleisesti ajatellaan,
että menneisyyttä voidaan tutkia. Miten se on mahdollista, jos
menneisyyttä ei enää ole? Vain osa menneisyyttä koskevasta tiedosta
kirjoitetaan historiaksi. Miksi?

Tulevaisuutta voidaan toisaalta ennakoida. Erityisesti tieteet usein
nojaavat menneiden havaintojen perusteella muodostetuille malleille,
joista johdetaan tulevaisuutta koskevia ennusteita. Voimme nykyisillä
toimillamme tehdä tulevien ihmisyksilöiden elämän sietämättömäksi, tai
jopa mahdottomaksi. Kuitenkin tulevaisuus suuressa mittakaavassa on
meille hämärän peitossa ja havainnoinnin ulottumattomissa. Miten
filosofia liittyy tulevaisuutta koskevaan ymmärrykseemme?

Ohjeet

Pyydämme halukkaita esitelmöijiä lähettämään otsikon, abstraktin (300
sanaa) ja 3-5 asiasanaa osoitteeseen jani.sinokki@gmail.com 15.9.2021
mennessä. Ilmoitus hyväksymisestä lähetetään 1.10.2021 mennessä.

Esitelmien kesto on 25 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Mahdolliset
kielet: suomi, ruotsi ja englanti.

Kollokvion yhteydessä järjestetään kansainvälinen työpaja
historianfilosofian tilasta ja tulevaisuudesta.

Mahdollisia aiheita ei rajata etukäteen, mutta esitelmien kytkös
kollokvion otsikosta ilmi käyvään teemaan tulee käydä ilmi abstraktista.

Järjestelytoimikunta

Jouni-Matti Kuukkanen (chair)
Katariina Holma
Eero Kaila
Vili Lähteenmäki
Jani Sinokki

Paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Sähköpostiosoite
jani.sinokki@gmail.com

This call for abstracts with up-to-date information is also available in
English on the following web-site:
https://www.filosofinenyhdistys.fi/sfy-2022-cfp-en/

Parhain terveisin,
Eero Kaila
sihteeri
Suomen filosofinen yhdistys