Filosofian ilta: mihin hoitopäätökset perustuvat? (Keskiviikko 6.10. klo 18, pääkirjasto Metson Lehmus-sali)


Filosofian ilta

Kuvassa voi olla 2 henkilöä

Filosofian illat palaavat vuoden tauon jälleen. Tänä syksynä pohditaan kehoa, hoitoa, kuuntelemista ja hoitopäätösten etiikkaa.

Ensimmäisessä illassa lääketieteen filosofian ja etiikan professori (TUNI) Pekka Louhiala pohtii, mihin hoitopäätökset perustuvat?

"Lääketieteellinen tutkimus on edennyt nopeasti etenkin toisen maailmansodan jälkeen, ja hoitopäätösten taustalla on sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen keksintöjä. Viime vuosikymmeninä hoitopäätöksiä on pyritty perustelemaan ensisijaisesti isoilla potilasjoukoilla tehtyjen satunnaistettujen tutkimusten tuloksilla, koska näistä saatua näyttöä pidetään yleisesti luotettavimpana. Näytön hierarkkisuus – eli sen luokittelu, kuinka vahvoja erilaiset tieteelliset todistusaineistot ovat – ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia, ja hoitopäätösten taustalla on tieteellisen näytön lisäksi myös lukuisia arvovalintoja."

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja yleisö saa osallistua keskusteluun. Illan juontaa niin & näin -päätoimittaja Risto Koskensilta.

Syksyn toinen Filosofian ilta on keskiviikkona 3.11. Silloin musiikintutkimuksen professori (TUNI) Tarja Rautiainen-Keskustalo puhuu kehosta, hoivasta ja eettisestä kuuntelemisesta.

Lisätietoja: https://filosofianillat.fi

Kansikuva: Keskiaikaista suoneniskentää. Wikipedia Commons, skannattu teoksesta Maggie Black, The Medieval Cookbook (British Museum Press, 1992)