Call for Papers: Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät Turussa 16.-17.6. 2022


call for papers

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät Turussa 16.-17.6. 2022

Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on
Inhimillinen kasvu, eläimet ja luonto. Päiville toivotaan erityisesti esitelmiä näistä aiheista,
mutta toivotamme tervetulleeksi kaikki ehdotukset, jotka tavalla tai toisella edustavat
kasvatuksen historiallista tai filosofista tutkimusta. Tutkijat voivat esitellä aiheeseen liittyvää
graduate-, post graduate- tai post doc –tutkimustaan (myös myöhemmän urapolun tutkijat).
Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat ja
gradun tekijät moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan.
Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan joko paikan
päälle (maksuton ennakkoilmoittautuminen) tai etänä (ennakkoilmoittautumista ei tarvita).

Tarjottavat esitelmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista
näkökulmista (20 min esitys ja 10 min keskustelua):

  • luonto ja eläimet kouluopetuksen historiassa
  • ekososialisaation kasvatustieteellinen tai filosofinen perustaympäristökasvatuksen historia
  • luonnon ja eläinten merkitys inhimillisessä kasvussa
  • ihmisluonnon ja/tai eläinluonnon teknologisen hallinnan historia
  • posthumanistinen kasvatusajattelu tienä parempaan luonto- ja eläinsuhteeseen
  • luonto ja luonnollisuus
  • eläimet ja erityiskasvatuksen/varhaiskasvatuksen/aikuiskasvatuksen historiassa
  • Kuluttamisen rajat, luonto ja sosiaalinen hyvinvointi [muotoillaan]
  • Bildung, sivistys ja posthumanismi

Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen
elise.k.pihlajaniemi@utu.fi viimeistään 9.5. 2022. Myös tiedustelut voi lähettää samaan
osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.

Kasvatuksen historian ja filosofian päivistä tarkemmin:

https://sites.utu.fi/khfkesapaivat2022/