Tiede & edistyksen Isabelle Stengers -numeron CFP-deadlinea on siirretty maanantaille 15.3.


call for papers

Tiede & edistyksen Isabelle Stengers -numeron CFP-deadlinea on
siirretty maanantaille 15.3. Olemme saaneet jo hyviä tekstiehdotuksia,
mutta jokunen lisää mahtuisi vielä.

Lisätietoa alla!

Stengers-toimituksen puolesta,

Kimmo Kallio
Toimitussihteeri
Tiede & edistys -lehti
kimmo.kallio@tutkijaliitto.fi
puh. 0400478167
tiedejaedistys.fi | tutkijaliitto.fi

 * * *

Tiede & edistys avoin kirjoittajakutsu
Teemanumero: Isabelle Stengers

Lähetä tiivistelmäsi 15.3.2021 mennessä!

  * * *

Isabelle Stengers (s. 1948) on laaja-alainen filosofi, tieteentutkija
sekä ajankohtaisten kulttuuristen ja poliittisten teemojen
arvioitsija, johon voi hyvin perustein soveltaa attribuuttia ”moderni
klassikko”. Stengers on peruskoulutukseltaan luonnontieteilijä; hänen
tausta-alansa on kemia. Hän kiinnostui jo varhain tieteen historiasta
ja filosofiasta ja tuli kansainvälisesti tunnetuksi yhdessä kemian
Nobelilla vuonna 1977 palkitun Ilya Prigoginen kanssa kirjoittamastaan
teoksesta Order Out Of Chaos (1984).

Stengersin tieteenhistoriallisia ja -filosofisia tekstejä on koottu
kahteen englanniksi ilmestyneeseen kokoelmaan: Power and Invention.
Situating Science (1997), sekä The Invention of Modern Science (2000).
Laaja kokonaisuus Cosmopolitics I and II, joka kartoittaa
monipuolisesti tieteen ja politiikan suhteita ilmestyi alkuteoksena
ranskaksi vuonna 1997 (englanninnos 2010-2011); lisäksi Stengers
analysoi suoremmin tieteen merkitystä yhteiskunnallisten ongelmien
ymmärtämiseksi teoksissaan In Catastrophic Times: Resisting the Coming
Barbarism (2015, alkuteos 2009) sekä Another Science is Possible. A
Manifesto for Slow Science (2018, alkuteos 2013). Hänen filosofisen
ajattelunsa tärkeitä virittäjiä ovat olleet Alfred North Whitehead
(johon keskittyy teos Thinking with Whitehead, 2011; alkuteos 2002)
sekä Gilles Deleuze; tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet muun
muassa Bruno Latour ja Donna Haraway.

Isabelle Stengers tunnetaan Suomessa tavattoman huonosti.
Tietokannoista (Melinda, yliopistot) ei löydy kohtuullisen laajalla
haeskelulla yhtään suomennettua tekstiä. Siksi Tiede & edistys kokoaa
hänen tuotantoaan esittelevän kokonaisuuden, johon nyt kutsumme
kirjoittajia. Stengersin tuotannon laaja-alaisuuden ansiosta monet
erilaiset aihepiirit ja näkökulmat ovat mahdollisia kirjoituksen
lähtökohdaksi; erityisesti kannustamme kirjoittajia, jotka ovat
soveltaneet Stengersin ideoita ja käsitteitä omiin tutkimuksiinsa.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä
se meille 15.3.2021 mennessä osoitteeseen
stengers-teema@tutkijaliitto.fi. Määrittele samassa yhteydessä
tähtäätkö vertaisarvioitavaksi lähetettävään tutkimusartikkeliin (max.
7000 sanaa) vai lyhyempään puheenvuoroon (max. 3000 sanaa). Lisää
tiivistelmän yhteyteen yhteystiedot, oppiarvo, mahdollinen akateeminen
affiliaatio sekä positio. Ilmoitamme päätöksemme valinnoista 21.3.2021
mennessä; valmiiden käsikirjoitusten deadline on 15.8.2021.

Lisätietoja teeman toimittajilta: Yrjö Haila [yrjo.haila@tuni.fi] sekä
Mika Elo [mika.elo@uniarts.fi]

--
Kimmo Kallio
Toimitussihteeri
Tiede & edistys -lehti
kimmo.kallio@tutkijaliitto.fi
puh. 0400478167
tiedejaedistys.fi | tutkijaliitto.fi