Filosoficafé i Åbo 17.3 – Daniela Alaattinoğlu – Vedergällning: kan samhällsgrupper gottgöra tidigare förtryck av individer och grupper?


filosoficafé
Filosoficafé i Åbo söndagen den 17.3 – Daniela Alaattinoğlu – Vedergällning: kan samhällsgrupper gottgöra tidigare förtryck av individer och grupper?
 
Talare: Daniela Alaattinoğlu, biträdande professor i rättsvetenskap vid Turun yliopisto
Tema: Vedergällning: kan samhällsgrupper gottgöra tidigare förtryck av individer och grupper?
 
Vad innebär ord som ”vedergällning” och ”gottgörelse” när vi talar om tidigare förtryck, exempelvis av minoriteter och marginaliserade grupper? Är det möjligt att gottgöra tidigare förtryck? Är det önskvärt? Vilka rättsliga regler och principer är vägledande när vi navigerar detta område, som befinner sig i gränslandet mellan rätt och etik? Vilka former kan gottgörelse ta? Varför har Finland ett så restriktivt förhållningssätt till vedergällning av förtryckta grupper? Dessa frågor diskuteras under detta filosoficafé av Daniela Alaattinoğlu. Diskussionen grundar sig främst på hennes nyligen utgivna bok Grievance Formation, Rights and Remedies: Involuntary Sterilisation and Castration in the Nordics, 1930s–2020s.
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Datum: 17.3
Tid: kl.17.15-19.00
 
Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida http://www.fbf.fi
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
Arrangör:
Folkets Bildningsförbund
Kontakt:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: http://www.fbf.fi