5.11 Filosoficafé i Åbo – Jutta Ahlbeck, Hanna Lindberg, Mats Wickström – ’Vår folkstams öde’. Välfärd och reproduktion som finlandssvenska befolkningsfrågor under efterkrigstiden.


filosoficafé
Söndagen den 5.11 Filosoficafé i Åbo – Jutta Ahlbeck, Hanna Lindberg, Mats Wickström – ’Vår folkstams öde’. Välfärd och reproduktion som finlandssvenska befolkningsfrågor under efterkrigstiden.
 
Talare: Sociolog Jutta Ahlbeck, historiker Hanna Lindberg, historiker Mats Wickström
 
Tema: ’Vår folkstams öde’. Välfärd och reproduktion som finlandssvenska befolkningsfrågor under efterkrigstiden.
 
Synopsis: Efterkrigstiden har karakteriserats som en tid av språkfred och Finlands ”finskaste” tidsperiod, men i skuggan av den alltmer finska offentligheten fortsatte de finlandssvenska institutionerna med sitt sisyfosarbete för svenskhetens bevarande. Hur skulle det svenska språket överleva i en tid av urbanisering och emigration? Hur skulle den svenskspråkiga befolkningens behov av vård och välfärd garanteras inom ramen för den växande välfärdsstaten? Och hur skulle den framtida generationens liv gestaltas i ett Finland där både stat och familj förfinskades? I föredraget berättar Jutta Ahlbeck, Hanna Lindberg och Mats Wickström om den s.k. finlandssvenska befolkningsfrågans nyriktning efter andra världskriget, då arbetet för den finlandssvenska befolkningens framtid i allt högre grad kom att professionaliseras och feminiseras. Flera av efterkrigstidens ledande finlandssvenska experter om befolkningsfrågor var kvinnor och kvinnor var även ett primärt objekt för befolkningspolitiska åtgärder. Dessutom upptogs tidigare bortglömda grupper, såsom personer med funktionsnedsättningar, i arbetet för den föreställda minoritetsnationen. 
 
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Datum: 5.11
Tid: kl.17.15-19.00
Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi