3.9 Filosoficafé i Åbo – Julia Korkman – Minnet, livet och rättsprocessen: vårt formbara minne


filosoficafé

Söndagen den 3.9 Filosoficafé i Åbo – Julia Korkman – Minnet, livet och rättsprocessen: vårt formbara minne

Talare: rättspsykolog Julia Korkman

Tema: ”Minnet, livet och rättsprocessen: vårt formbara minne”

Synopsis:

Vad minns vi egentligen?

I ett rättsfall kan ett vittnes minnesbilder vara det centrala beviset. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Kan minnesbilder faktiskt bevisa något bortom rimligt tvivel?

Detta och mycket annat dryftar rättspsykologen Julia Korkman på filosoficafét den 3.9. Korkman kommer att tala om sin bok Minnets makt, som belyser hur vårt minne fungerar. Varför kan två personer minnas samma händelse på helt olika sätt och hur kan vi få fram möjligast tillförlitliga vittnesmål?

Julia Korkman illustrerar med ett stort antal rättsfall, från 1600-talets häxprocesser till kända fall från senare tid, som Bodommorden och mordet på Olof Palme. Hon granskar de metoder som används i vittnesförhör och kommer med konkreta förbättringsförslag.

Julia Korkman besöker filosoficafét i Åbo söndagen den 3.9 och talar förutom om minnet ur rättprocessens synvinkel också om den betydelse vår förståelse för minnet har i vårt dagliga liv och i vår förståelse för oss själva och andra.

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 3.9

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi