11.12 Filosoficafé i Åbo – Olli Lagerspetz – Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi hos R. G. Collingwood och Peter Winch


filosoficafé
Söndagen den 11.12 Filosoficafé i Åbo – Olli Lagerspetz – Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi hos R. G. Collingwood och Peter Winch
 
R. G. Collingwood (1889–1942) och Peter Winch (1926–1997) gav viktiga impulser till nittonhundratalets debatter kring kunskap i humanvetenskaperna. Collingwood, som forskade i arkeologi, utvecklade en kunskapsteoretisk modell, där kunskap består av svar på frågor. Historia är ingen lista på fakta om det förflutna, minnen eller vittnesbörd, utan en undersökning av hur handlingar utgör aktörernas svar på utmaningar. Winch tillämpade en liknande idé på samhällsvetenskap och etik, med fokus på aktörernas egna frågor som det primära undersökningstemat. Den här undersökningen hade en vidare betydelse för båda två, eftersom den lyfte fram sättet på vilket också filosofin i sig är inbäddad i ett livssammanhang. Collingwoods och Winchs tanke på filosofin som kulturens självrannsakan har med tiden blivit alltmer lätt att se, eftersom forskningen numera har tillgång till efterlämnat material som inte var tillgångligt före tjugohundratalet. Den här presentationen lägger fram deras vision på filosofin och humanvetenskaperna i ljuset av publicerade källot och arkivkällor. Temat är högaktuellt med tanke på rollen av minnespolitik och historiska argument i dagens internationella politik.
 
Inledare: Olli Lagerspetz, Akademilektor i filosofi, Åbo Akademi
 
Tema: Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi hos R. G. Collingwood och Peter Winch
Datum: 11.12
 
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
 
Tid: kl.17.15-19.00
 
Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
 
Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
 
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi