6.11 Filosoficafé i Åbo - Ulrika Björk - "Är livet en berättelse?"


filosoficafé

Söndagen den 6.11 är det filosoficafé i Åbo. Då talar filosofen Ulrika Björk om temat "Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt".

Inledare: Filosof Ulrika Björk, Södertörns universitet, Stockholm

Tema: Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt

Synopsis: Vad menar Hannah Arendt när hon säger att vi lever våra liv som ”verkliga” berättelser, vilka sedan kan återberättas som ”fiktiva” berättelser? I Människans villkor förstår Arendt berättandet i relation till vår ändlighet, det vill säga villkoret att mänskliga liv börjar och slutar. Hennes ingång är den grekiska mytologin, där människor framträder mot bakgrund av “naturens evigt fortbestående liv och under en himmel tillhörande från död och åldrande förskonade gudar”.Det mänskliga livet utmärker sig som en linjär rörelse i ett annars cykliskt universum. Men vad gör dessa ”linjära rörelser” till berättelser? I dialog med Julia Kristeva riktar jag blicken mot handlandet och dramat i Arendts politiska tänkande. Genom förbindelsen mellan handlandet, där mänsklig enskildhet kan framträda, och dramat, den konst som efterbildar handlandet, utvecklar Arendt en originell teori om narrativitet.

Datum: 6.11

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi