13.2 Filosoficafé i Åbo – Viktor Johansson – Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar


filosoficafé

Tema: Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar

Inledare: Viktor Johansson: docent och lektor i filosofisk pedagogik vid Södertörns högskola
 

Synopsis:

Finns det något som skulle kunna kallas urfolksfilosofi? Vad skulle en urfolksfilosof kunna vara? Hur förhåller sig urfolksfilosofin till annan filosofi och urfolksfilosofen till andra filosofer? Utifrån sitt arbete med samiska barn och förskolepedagoger kommer Viktor Johansson att tala om dessa frågor. Föredraget kommer särskilt fokusera på det tänkande som uppkommer i mötet mellan urfolksfilosofiskt tänkande och andra filosofiska idéer, samt på hur dessa möten präglas av avkoloniserande översättningar. Vi får möta exempel på hur Wittgensteins tankar om själen transformeras i försöken att översätta dem till nordsamiska, hur Jimi Hendrix version av ”Hey Joe” blir ett filosofiskt politiskt motstånd mot kolonialisering och klimatförändringar när den sjungs på samiska, hur samisk litteratur och poesi översätter upplevelser och platser, samt hur samiska barn använder berättelser för att skapa rum för att tänka. I detta framträder idén om filosofen som någon som går med tankar och följer tankar, som en renskötare följer renhjorden: En tankeherde.
 

Datum: 13.2

Plats: Filosoficafét arrangeras denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom på denna länk: https://aboakademi.zoom.us/j/61550517639

Tid: 17.15-19.00

Filosoficafét spelas också in och sätts därefter upp på FBFs hemsida. Det går att se det inspelade föredraget några dagar senare på http://www.fbf.fi.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Ylva Gustafsson

Arrangör för filosoficafét:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi