Filosoficafé i Åbo 9.5 – Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska kyrkan – religionsvetaren Peik Ingman diskuterar med filosofen Mio Lindman


filosoficafé

Inledare: Peik Ingman, religionsvetare, konfliktmedlare och projektkoordinator i Regnbågsföreningen Malkus rf

Tema: Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska kyrkan

Synopsis

I början av 90-talet skrev Bruno Latour sitt kanske kändaste verk, Nous n’avons jamais étémodernes : Essai d’anthropologie symétrique (som översattes till engelska som We Have Never been Modern).

Sedan dess har han och t.ex. filosofen Isabelle Stengers på olika sätt nyanserat dess centrala utmaning: det är något i hur ”vi, de Moderna” relaterar till andra och varandra som är ytterst problematiskt. Det har att göra med hur vi förhåller oss till begreppet ”kritik” och ”kunskap”.

Wilfred Bion är än idag den mest citerade författaren inom psykoanalytisk litteratur efter Freud. Men det är ovanligt att stöta på hans tankegångar utanför psykoanalytisk litteratur. Bion var fascinerad över relationen mellan tankar och känslor och hur dessa hänger ihop med vår förmåga att hantera frustration (genom att fly den, försöka tvinga den på någon annan, söka hjälp att hantera den osv.). En röd tråd genom Bions verk kan sägas ha varit försök att komma undan Kunskapens destruktiva inverkan på vår förmåga att hantera frustration för att tänka och förstå (varandra).

Bions, Stengers och Latours tankegångar har som gemensamt ett bekymmer om hur Kunskap och Kritik övervakar och begränsar associationer och saboterar våra försök att förstå oss på våra relationer och olika typer av verksamhet, vad som händer i dem och hur de utvecklas. De har alla sökt alternativa förhållningssätt till att skapa förståelse—förhållningssätt som inte lutar tillbaka på en ansvarsflyende tilltro på Kunskap och Kritik.

Ingmans diskussionsinledare och diskussion med Mio Lindman engagerar frågor kring hur vi kan ”förändra världen” på andra sätt än genom att blottlägga illusioner, korruption och förljugenhet genom Kunskap och Kritik och hur vi kan tro på utveckling utan att tänka på det som framsteg. Istället för att kritisera den som ser sig som innehavaren av Kritik eller Kunskap (och därmed reaktivt spegla dem), diskuterar Ingman och Lindman om utmaningar i att bemöta Kunskap och Kritik, i att försöka förändra hur frustration cirkulerar och hur de försökt förhålla sig till sådana processer utan att tänka att de använder en viss ”teknik”. Som konkret exempel diskuterar de ett utvecklingsprojekt med församlingar i lutherska kyrkan. Projektet laborerade kring församlingars beredskap att hantera frustration angående HBTQ+ tematik.

Tid: Söndagen 9.5.2021. Kl. 16.00-18.30.

OBS! Filosoficafét börjar denna gång en timme tidigare än vanligt, dvs kl 16.00. På grund av coronapandemin hålls evenemanget på distans. Logga in på evenemanget via följande länk: https://aboakademi.zoom.us/j/65467043461

Varmt välkomna!

Arrangör för filosoficaféet:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi