Muistutus/2nd CFA: SFY:n vuosikollokvio 2022, Menneisyys. Tulevaisuus. Filosofia. 13–14.1.2022


Suomen filosofinen yhdistys
call for papers

Esitelmäkutsu [See below for the CfA in English.]

Suomen filosofinen yhdistys ry järjestää 13–14.1.2022 Oulun
yliopistossa kollokvion
Menneisyys. Tulevaisuus. Filosofia.

Suhteemme menneeseen ja tulevaan on kaikkea muuta kuin selvä.
Menneisyys ja tulevaisuus eivät enää ja vielä ole olemassa, mutta
silti menneisyys vaikuttaa meihin, ja me vaikutamme tulevaisuuteen.
Yleisesti ajatellaan, että menneisyyttä voidaan tutkia. Miten se on
mahdollista, jos menneisyyttä ei enää ole? Vain osa menneisyyttä
koskevasta tiedosta kirjoitetaan historiaksi. Miksi?

Tulevaisuutta voidaan toisaalta ennakoida. Erityisesti tieteet usein
nojaavat menneiden havaintojen perusteella muodostetuille malleille,
joista johdetaan tulevaisuutta koskevia ennusteita. Voimme nykyisillä
toimillamme tehdä tulevien ihmisyksilöiden elämän sietämättömäksi, tai
jopa mahdottomaksi. Kuitenkin tulevaisuus suuressa mittakaavassa on
meille hämärän peitossa ja havainnoinnin ulottumattomissa. Miten
filosofia liittyy tulevaisuutta koskevaan ymmärrykseemme?

Pyydämme halukkaita esitelmöijiä lähettämään otsikon, abstraktin (300
sanaa) ja 3-5 asiasanaa osoitteeseen jani.sinokki@gmail.com 15.9.2021
mennessä. Ilmoitus hyväksymisestä lähetetään 1.10.2021 mennessä.
Esitelmien kesto on 25 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua.
Mahdolliset kielet: suomi, ruotsi ja englanti.

Kollokvion yhteydessä järjestetään kansainvälinen työpaja
historianfilosofian tilasta ja tulevaisuudesta.
Mahdollisia aiheita ei rajata etukäteen, mutta esitelmien kytkös
kollokvion otsikosta ilmi käyvään teemaan tulee käydä ilmi
abstraktista.

Seuraa tapahtumaan liittyvää tiedotusta verkkosivulta:
https://www.filosofinenyhdistys.fi/sfy-2022-cfp-fi/

****

Call for Abstracts

Philosophical Society of Finland organizes a colloquium
Past. Future. Philosophy.
in University of Oulu, January 13th and 14th 2022

Our relation to the past and the future is anything but clear. The
past is not anymore, and the future does not exist yet, but
nevertheless the past affects us, and we affect the future. It is
commonly accepted that it is possible to study the past. But how is it
possible, given that the past has already ceased to exist? Only a
segment of the knowledge about the past ends up written as history.
Why?

Future can be anticipated. Especially in the sciences, we devise
models from which to derive predictions about future events. Our
current actions could render the lives of future humans unbearable,
even impossible. Nevertheless, the future is mostly in the dark for us
and beyond possibility of observation. How does philosophy contribute
to our understanding of the future?

Please send an abstract (c. 350 words) and three to five keywords to
jani.sinokki@gmail.com by September 15, 2021. Notification of
acceptance: 1.10.2021. We will reserve 25 minutes for presentations
and 10 minutes for Q&A.
An international workshop on the state and future of philosophy of
history is organized as a part of the colloquium.

The topics of the presentations is not limited to any specific issues,
but the connection of the presentation to the theme of the colloquium
should be made clear in the abstract.
See the following web-page for up-to-date information:
https://www.filosofinenyhdistys.fi/sfy-2022-cfp-en/

Parhain terveisin, / Best regards,
Eero Kaila
sihteeri
Suomen filosofinen yhdistys

--