Luonnonfilosofian seuran tilaisuuksia keväällä 2024


yleisötilaisuudet
Luonnonfilosofian seuran tilaisuuksia loppukeväällä 2024 
 
Kaikki tilaisuudet Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).
 
19.3.2024 18.00-19.45, sali 505
Tuomo Suntola: DU-mallin päivitys
 
Dynaamisen Universumin mallin esiesityksestä Luonnonfilosofian seurassa on kulunut 25 vuotta. Malli on saanut osakseen sekä ihailua että vastustusta. Ihailua on tullut niiltä, jotka ovat malliin perehtyneet, vastustusta lähinnä niiltä, jotka eivät ole siihen perehtyneet. Ihailu on perustunut mallin selkeyteen, ennusteiden tarkkuuteen ja mallin mahdollistamaan kokonaisvaltaiseen todellisuuskuvaan. Vastustuksen taustana on vahva usko nykyisiin, tieteen huiman kehityksen tuottamiin teorioihin, joihin tiedeyhteisön totuuden omistajan rooli ja auktoriteetti rakentuu.
Palautamme mieliimme DU-mallin keskeiset ominaisuudet ja sen nykyteorioille tuomat haasteet. Kerron esitelmässä DU-mallin eri vaiheissa saamasta palautteesta ja teorian tunnetuksi tekemiseen liittyvistä nykyisistä aktiviteeteista.
 
2.4.2024 18.00-19.45, sali 104
Jäsenilta
 
Jäsenilta on uusi toimintamuoto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa seuran jäsenille omien filosofisten tutkimusten esittely. Ensimmäisenä vuorossa ovat:
 
Annika Sydänmaa: Oikean ja väärän tosiasiat
Esityksen mukaan on olemassa tekoja ja niiden seurauksia, jotka ovat todistettavissa moraalisesti oikeiksi tai vaadittaviksi ja vääriksi (ainakin jos uskomme toisten ihmisten ja muiden eläinten kärsivyyteen ja haluihin).
 
Jukka Tienari: Tapahtumien kierteitä maan pinnalla
Akateeminen työnjako on johtanut siihen, että luonnonmaantiede ja biologiset tieteet opetetaan erikseen, mikä ei välttämättä anna parasta mahdollista kokonaiskuvaa luonnonilmiöstä. Tässä esityksessä käsitellään mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuudessa nykyiselle opetustavalle vaihtoehtoista integroitua luonnontieteen opetusmallia, jossa opetettaisiin aluksi maan pinnan luonnonilmiöiden yleisiä perusteita. 
 
16.4.2024 18.00-19.45, sali 104
Tapio Ala-Nissilä: Kvanttitietokoneen tiekartta Suomessa
 
14.5.2024 18.00-19.45, sali 104
Paavo Pylkkänen: Tietoisuustutkimuksen tulevaisuus