Edvard Westermarck

Edvard Westermarck -kokoelma, Filosofia.fi 

Digitisation plan by Juhani Ihanus 2011 & Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2007. Project coordination Yrsa Neuman, digitisation Fanny Malmberg, Jonas Ahlskog et al (2007-2011) in collaboration with the Åbo Akademi University Library Manuscript and Picture Unit collections /Westermarck Collection. Scan & transcription Filosofia.fi.

CITATIONS: The Edvard Westermarck Online Collection in Filosofia.fi, ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011 (Eurooppalaisen filosofian seura ry) 
 

Table of contents | Innehållsförteckning | Sisällysluettelo

VOLUME I

"Om menniskorasernas uppkomst", Geografiska Föreningens Tidskrift, 1/1888.
"Om menniskorasernas blandning", Geografiska Föreningens Tidskrift, 1/1889.
"Om förbudet mot äktenskap mellan slägtingar: Förbudets allmängiltighet", Geografiska föreningens Tidskrift 2/1890.
"Om förbudet mot äktenskap mellan slägtingar: Kritik af tidigare hypoteser rörande uppkomsten af detta förbud", Geografiska föreningens Tidskrift 2/1890.
"Om förbudet mot äktenskap mellan slägtingar: Dess sannolika ursprung", Geografiska föreningens Tidskrift 2/1890.
"Ett besök hos marockanska bärgsbor", Finsk Tidskrift 1902
"Magins inflytande på sederna och rättsbegreppen", Finsk Tidskrift 1906.
"Om helighetsbegreppet i den marockanska folktron", Skrifter ugifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 91: Förhandlingar och uppsatser 23 (1909) 1910.
"Blodshämd bland marockanska berber", Acta Academiae Aboensis Humaniora 7 /1931
"Naisten asema Marokossa", Otava 2/1913.
 

VOLUME II

"Professor Reins kritik af den monistiska själsteorien", Finsk Tidskrift 1892.
"Sinnesrörelserna och deras kroppsliga uttryck", 1896
"Herbert Spencer", Finsk Tidskrift 1/1904.
"Den moraliska intuitionen", Finsk Tidskrift 2/1932.
"In memoriam Gertrud Coupland" Från Brytningstider. Minnen och erfarenheter II /1917.
"Rektors Inskriptionstal", Årsskrift utgiven av Åbo Akademi 3 (1919) 1920.
"Filosofi och poesi", Festskrift tillägnad Yrjö Hirn 1930.
"Sociology as a University Study", Inauguration of the Martin White Professorship of Sociology (London School of Economics), 1908.
 

VOLUME III

Letters | Brev | Kirjeitä
Brev till Rolf Lagerborg 1894-1939 [75 st]
Brev till Ragnar Numelin 1918, 1934 [2 st]
Brev till Julio Reuter 1898 [2 st]
Brev till Gunnar Landtman 1911,1926 [2 st]
Brev till Rolf Pipping 1919, 1935, 1939 [3 st]

Diary entries | Dagboksutdrag | Otteita päiväkirjoista
Dagboksutdrag 1938 [4 utdrag]
"The Record Note book": Aforismer från lediga stunder 1899-1923 [1 utdrag]

Lectures & manuscripts | Föreläsningar & manuskript | Luentoja & käsikirjoituksia
"Samhällslära", föreläsningsserie i samhällslära 1894 [1 st]
"Gör kulturen människoslägtet lyckligare?", Westermarcks laudaturuppsats, 1886.
Filosofins historia I, föreläsningar höstterminen 1912 & 1913 [3 st]
Filosofins historia II, föreläsningar vårterminen 1914 [2 st]
"Helighetsbegreppet", Westermarcks föredrag om helighetsbegreppet [26 sidor].
"Darwin, Lamarck", manuskript av Westermarck om Darwins och Lamarcks teorier [26 sidor].

 

VOLUME IV      

"Selektionsteorin och dess betydelse för vetenskaperna om det fysiska, psykiska och sociala lifvet", Album utgifvet av Nyländningar, vol.10 /1891.
"Normative und psychologische Ethik"", Dritter Internationaler Kongress für Psychologie, 1897.
"Homosexualität", Sexual-Problem 5/1908.
"The Aaland Question", The Contemporary Review 118 /1920.
"Efter Ålandsfrågan", Hufvudstadsbladet 21/10/1921.
"Beliefs relating to Sexual Matters in Morocco", Verhandlungen des I. internationalen Kongresses für Sexualforschung, vol. 5 /1928.

 

ABOUT WESTERMARCK in Filosofia.fi

Biografi Biografia | Olli Lagerspetz' längre biografi om Westermarck
Picture gallery | Album i Bildarkivet Albumi Kuva-arkistossa
Photographs from Westermarck's fieldwork in Morocco / From the Åbo Akademi Library Picture Collection

**

 

Ett särskilt tack till EW:s ättlingar och ÅAB:s överbibliotekarier Tore Ahlbäck och Pia Södergård som benäget givit portalen lov att publicera materialet. En del av digitaliseringen har utförts inom ramen för forskningsprojektet Westermarck and Beyond (finansierat av Konestiftelsen) vid ÅA 2011. Artiklarna ur Finsk Tidskrift ingår också i Filosofia.fi:s filosofiska artikelsamling ur Finsk Tidskrift (digitaliseringsplan av Stefan Nygård FD; HU) som publicerats med lov av utgivarföreningen Granskaren rf.


 

Artikkelit aakkosjärjestyksessä


Sivut