Filosoficafé i Åbo 14.3 Sonja Salovius Laurén – Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan


filosoficafé

Inledare: Sonja Salovius Laurén, FD, forskare i i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi.

 

Tema: ” Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan”

 

Synopsis

 

Människan breder ut sig allt snabbare på jorden, och nu när det blivit trångt, är haven i tur att exploateras. Havsområdesplaner uppgörs som bäst i Europa för att sammanjämka en blå tillväxt och bevara miljövärden. Med blå tillväxt avses verksamheter som expanderar i havsområden och starkt gynnar ekonomin så som ökad transport, energiproduktion och fiske. Samtidigt är målsättningen ett hållbart nyttjande och skydd av värdefulla miljöer, dvs ingen enkel ekvation. Hur skall vi förhålla oss till miljöskydd i havet och hur påverkar det oss och våra egna privatägda vatten?

 

Inom VELMU, det nationella programmet för inventering av undervattensnatur, har undervattensmiljöer blivit kartlagda under flera års tid. Att veta vad som finns under ytan och speciellt var värdefulla arter och habitat påträffas, är en förutsättning för att kunna skydda det som är viktigt och skyddsvärt och som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster. Betydelsen av välmående havsmiljöer har aktualiserats då den nya målsättningen fastslagits om att 30 % av EUs havsområden skall vara skyddade år 2030. För detta krävs en bred kunskapsbas, allmänhetens acceptans, politisk vilja och modigt beslutsfattande.

 

OBS! På grund av coronapandemin hålls evenemanget denna gång på distans. Logga in på evenemanget via följande länk:

 

https://aboakademi.zoom.us/j/69566549020

 

Tid: Söndagen den 14.3.2021. Kl. 17.15-18.45.

 

Varmt välkomna!

 

Arrangör för filosoficafét:

 

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hemsida: www.fbf.fi