Wittgenstein Source


verkkosivut

Wittgenstein Source

www.wittgensteinsource.org

Bergenin yliopiston Wittgenstein arkistojen tuottama ja ylläpitämä sivusto Wittgenstein Source tarjoaa luettavaksi laajan kokoelman Wittgensteinin kirjoituksia. Kokoelma perustuu osin jo aiemmin julkaistuun elektroniseen kokoelmaan "Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition" ja pitää sisällään tällä hetkellä noin 5000 sivua Wittgensteinin jäämistöstä.

Alla lyhyesti lisätietoja sivuilta löytyvistä editioista:

Bergen Text Edition (BTE) | Normalized -osio sisältää kokoelman tekstit edioituna mahdollisimman luettavaan muotoon. Tässä versiossa näkyvät Wittgensteinin tekemät mahdolliset muutokset teksteissä, mutta muilta osin teksti on toimitettu mahdollisimman sujuvaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pilkkuvirheiden ja vastaavien korjaamista. Bergen Text Edition (BTE) | Diplomatic -osiosta löytyvät samat tekstit editoimattomassa muodossa. Tällöin tekstit vastaavat mahdollisimman tarkasti Wittgensteinin alkuperäisiä kirjoituksia, joiden pohjalta digitalisointi on tehty. (Molemmissa tapauksissa digitalisoinnissa käytetty notaatio löytyy sivujen alkupäästä).

Bergen Facsimile Edition (BFE) -osiosta löytyvät kuvalliset jäljennökset Wittgensteinin alkuperäisistä muistikirjoista ja muista asiakirjoista.