Filosofien puheenvuorot Unesco Courierissa


verkkosivut
Unesco

Unescon tiedotus- ja ajankohtaislehden Unesco Courierin uusin numero sisältää kahdeksan filosofin näkemyksen filosofian merkityksestä ja aikalaishaasteista tänään. Eri kansallisuuksia, kulttuureita ja hyvin erilaisia filosofisia lähtökohtia edustavien kirjoittajien joukossa on neljä Suomessakin vieraillutta: Ioanna Kuçuradi, Mohammed Arkoun, Michel Onfray ja Jostein Gaarder. Kirjoitukset ovat luettavissa kuudella eri kielellä.:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=39989&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECT...
Tai:
http://www.unesco.org/courier/

Teemanumeron ajankohta osuu lähelle Unescon julistamaa kansainvälistä Filosofian päivää, jota juhlistetaan 15.11.