Åbo Akademi'n professuuria jatketaan


tiedepolitiikka
Åbo Akademi'n filosofian professuuria koskenut debatti näyttää päättyvän parhain päin.   (Ks. Aiempi viesti aiheesta.)
 

Lars Hertzberg tiedottaa:

"Åbo Akademin hallitus päätti eilen (8.3.), että filosofian professorin
virka täytetään uudelleen.

Joulukuussa yliopiston hallintojohtaja oli ehdottanut, ettei  professuuria "tässä vaiheessa" täytettäisi, toisin sanoen virka  jäädytettäisiin määräämättömäksi ajaksi. Asia pantiin tuolloin  pöydälle Åbo Akademin hallituksessa.

Onneksi tieto ehdotuksesta oli ehtinyt vuotaa ennen hallituksen  kokousta. Kysymys filosofian tulevaisuudesta herätti yllättävää ja ilahduttavaa huomiota ruotsinkielisissä medioissa. Siitä ilmestyi  pääkirjoitus ainakin kolmessa päivälehdessä, ja mielipidesivuilla  asiasta kirjoitettiin viikkokaupalla. Yhtä lukuunottamatta kaikki kirjoitukset puolsivat viran täyttämistä uudelleen.

Ennen asian uutta käsittelyä hallintojohtaja Roger Broon eräistä  muista toimista oli ehtinyt nousta vielä valtavampi kohu, minkä  seurauksena hän joutui siirtymään virkavapaalle vuoden loppuun asti.  Professuuriasian esittelijänä hallituksessa toimi henkilöstöpäällikkö Margita Vainio, joka ehdotti  viran täyttämistä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Siirryttyäni eläkkeelle 1.2.2007 professorin virkaa hoitaa Olli Lagerspetz.

Lars Hertzberg"

Ylen uutinen aiheesta:
http://www.yle.fi/internytt/artikel.php?id=94449