Tenkku, Jussi (Juho Alfred) (1917–2005)

(28.2.1917 - 6.7.2005)

Tenkku, Jussi (Juho Alfred) (1917–2005)


Filosofian professori, FT 1956.

Tenkku opiskeli Yhdysvalloissa 1940-luvulla. Hän oli 1953–1961 opettajana Järvenpään Luther-instituutissa, filosofisen ja teoreettisen pedagogiikan professorin viransijaisena 1963–1965 ja varsinaisena professorina 1965–1968 Jyväskylän yliopistossa. Tenkku oli 1969–1972 käytännöllisen filosofian professori Turun yliopistossa ja 1973–1980 Helsingin yliopistossa. Hänellä oli merkittävä vaikutus erityisesti opettajana. Tenkun tieteellinen tuotanto käsitteli lähinnä etiikan historiaa ja hän teki tutkimuksia mm. Platonin ja Kantin etiikasta sekä uuden ajan luonnonoikeusajattelun lähtökohdista. Hänen analyysiaan Platonin haluja koskevasta näkemyksestä on pidetty erityisen merkittävänä. Tenkun päätyöksi katsotaan teos Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia (1981).

(Suom. Joonas Leppänen)
© Uppslagsverket Finland Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi

 

AINEISTOT

Tenkku Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

 

VERKKOLÄHTEET