Stenius, Erik (1911–1990)

(31.8.1911 - 1.9.1990)

Stenius, Erik (1911–1990)


Filosofian professori, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto.

Erik Stenius myötävaikutti yhdessä Eino Kailan ja hänen sukupolvitovereidensa G.H. von Wrightin ja Jaakko Hintikan kanssa siihen, että Suomi saavutti aseman yhtenä maailman johtavana analyyttisen filosofian keskuksena. Hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu Wittgensteinin Tractatus Logico-Philosophicusta käsitelleen pioneerityönsä ansiosta. Stenius käsitteli myös kysymyksiä logiikan ja matematiikan filosofiasta, tietoteoriasta ja etiikasta. Hän oli paneutunut filosofinen pedagogi ja kirjoitti pidetyn oppikirjan Tankens Gryning esisokraattisesta filosofiasta.

Stenius kirjoitti ylioppilaaksi 1929. Vuonna 1934 hän valmistui Helsingin yliopistosta pääaineenaan matematiikka. Opiskeluaikanaan Stenius oli saanut yhteyden Eino Kailaan, joka oli teoreettisen filosofian professorina Helsingin yliopistossa. Kaila välitti Suomeen virikkeitä Wienin piiristä. Stenius oli aloittanut väitöskirjansa kouluopettajan työnsä ohessa. Hänen aikomuksenaan oli väitellä matematiikasta, mutta tutkimuksen arvioitiin sopivan paremmin filosofiaan, joten hän väitteli siten tässä oppiaineessa Helsingin yliopistossa 1949. Stenius astui Åbo Akademin vakinaisen filosofian professorin virkaan vuonna 1954. Kun G. H. von Wright nimitettiin Suomen Akatemiaan 1961, tuli Steniuksesta 1963 hänen seuraajansa Helsingin ruotsinkielisen filosofian professorina.

Stenius oleskeli usein ulkomailla vierailevana luennoitsijana tai professorina. Vuonna 1957 hän oli tutkijana Oxfordissa missä hän kävi keskusteluja Wittgenstein-tutkimuksestaan mm. Wittgensteinin oppilaitten G.E.M. Anscomben ja Peter Geachin kanssa. Vuonna 1962 Stenius oli vierailevana professorina Duke Universityssä Durhamissa, North Carolinassa, ja vuonna 1969 hän toimi vierailevana professorina Iowan yliopistossa.

Steniuksen merkittävin filosofinen tutkimus on Wittgenstein’s Tractatus: an exposition of its main lines of thought, joka oli kommentaari Ludwig Wittgensteinin paljon puhuttuun mutta erittäin vaikeaselkoiseen nuoruudenteokseen Tractatus Logico-Philosophicus (1921). Steniuksen kirja oli monelle se teos joka sai Wittgensteinin hermeettisesti sulkeutuneen tekstin avautumaan kestäville tulkintamahdollisuuksille.

(Lars Hertzberg/lyh. & toim. Erik Hallstensson, suom. Joonas Leppänen)

 

AINEISTOT

Stenius Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

Lars Hertzbergin artikkeli Logos-ensyklopediassa

 

VERKKOLÄHTEET