Rein, Karl Gabriel Thiodolf (1838–1919)

(28.2.1838 - 18.11.1919)

Rein, Karl Gabriel Thiodolf (1838–1919)


Filosofi ja yliopistomies, FT 1869.

Rein oli 1869–1900 Helsingin yliopiston filosofian professorina, rehtorina 1887–1896 ja varakanslerin viransijaisena 1896–1903 ja 1906–1910. Snellmannin oppilaana Rein oli aluksi hegeliläinen, mutta siirtyi hitaasti mm. Hermann Lotzen vaikutuksesta empirismin suuntaan. Hän edisti työllään psykologian kehittymistä itsenäiseksi empiiriseksi tieteenalaksi. Vahvistaakseen mahdollisuuksia filosofiseen keskusteluun hän perusti Suomen filosofisen yhdistyksen, jonka puheenjohtaja hän oli useita vuosia. Reinillä oli tärkeä kulttuurinen rooli mm. monien lehtien avustajana, etenkin suomenkielisessä kulttuurilehdessä Valvojassa, jonka toimitukseen hän kuului 1883–1897 (päätoimittajana 1885–1887). Filosofisten tutkielmien ja oppihistoriallisen tutkimuksensa (Filosofins studium vid Åbo universitet, 1908) ohella Rein julkaisi useita elämäkertoja. Niistä mainittakoon J.V. Snellmannin suuri elämäkerta (kahdessa niteessä 1895–1899), jonka hän muokkasi laajaksi kulttuurihistoriallisen ja poliittisen ympäristön kuvaukseksi. Hän edusti sukuaan valtiopäivillä 1876–1906 ja nautti yleistä arvostusta vaikka kuului suomenmieliseen vähemmistöön. Yhteiskunnalliselta katsomukseltaan hän oli maltillinen konservatiivi. Rein otti välittäjän aseman kielikysymyksessä ja puhui valtiopäiväuudistuksen puolesta. Hän oli myös varhainen naisten oikeuksien esitaistelija. Hänen kannanottojensa takia kenraalikuvernööri Bobrikoff erotti hänet varakanslerin virasta 1903. Hän palasi samaan virkaan kolme vuotta myöhemmin. Reinin Lefnadsminnen julkaistiin 1918. Hänen poikansa Gabriel Rein (1869–1947) ja Edvard Rein (1869–1947), olivat Helsingin yliopiston professoreita. Gabriel oli yleisen historian professori 1930–1937 ja Edvard kreikkalaisen kirjallisuuden professori vuodesta 1930 kuolemaansa saakka. Gabriel Rein julkaisi mm. laajan elämäkerran C. J. Adlercreutzista (2 nidettä, 1925/1927).

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

 

AINEISTOT

Rein Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

Lars Hertzbergin puhe Reinin elämästä (på svenska)

 

VERKKOLÄHTEET