Palander, Gabriel (1776–1821)

(1.1.1776 - 1.1.1821)

Palander, Gabriel (1776–1821)


Filosofi, matemaatikko ja teoreettisen filosofian professori Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa 1814-1821
 
Gabriel Palander syntyi 1.8.1776 Vanajassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1794 ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1798 Turussa. Tämän jälkeen hän pysytteli Turussa yliopistossa ja pääsi matematiikan dosentiksi vuonna 1799 ja kirjallisuuden historian professoriksi 1811. Vuosina 1814–1821 toimi Palander teoreettisen filosofian professorina. Hän kuoli 17.11.1821 Turussa.
 
Palander oli lahjakas matemaatikko ja suurin osa hänen tutkielmistaan käsitteli matematiikkaa. Matemaattisten taitojensa johdosta Palander osallistui vuosina 1801–02 (yhdessä matemaatikko Jöns Svanbergin kanssa) astemittaukseen Västerbottenissa ja Lapissa. Ranskalaisen matemaatikko-filosofin Pierre-Louis Moreau de Maupertuis'n aikaisemmat mittaukset tehtiin uudelleen ja korjattiin. Ulkomaiset astronomit seurasivat mielenkiinnolla astemittausyrityksiä pohjolassa, ja se säilyikin pitkään ainoana merkittävänä aikaansaannoksena matemaattisten tieteiden historian alalla Ruotsissa.
 
Filosofian saralla Palander on laskettu yhdeksi Suomen ensimmäisistä kantilaisista. Luennoillaan vuosina 1818–1819 kehitteli Palander mm. teleologista luontokäsitettä tukeutuen Kantin teokseen Kritik der Urteilskraft. Palanderin kaudella julkaistiin vain kaksi filosofista tutkielmaa. Molemmat käsittelivät lähinnä formaalin logiikan alaa, eikä kirjailija ottanut mitään tiettyä filosofista lähtökohtaa perustakseen. Toisessa tutkielmista kehitetään loogisessa mielessä eroa ja suhdetta synteettisen ja analyyttisen lähestymistavan välillä, kun taas toinen käsittelee arvion loogista jakoa erityisesti laadun kannalta. Palanderin filosofian opinnot eivät päättyneet Kantiin, vaan ulottuivat myös jälkikantilaisiin suuntauksiin. Hän todistettavasti tutustui myös Hegelin logiikkaan, joka julkaistiin 1812–16. Palander piti useita luentoja Kantin filosofian perusteista, mutta varhaisen kuolemansa vuoksi hänen vaikutuksensa ei muodostunut merkittäväksi.
 
Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008 | Suomennos Sonja Vanto/Filosofia.fi
 

Lähteet

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, (Tukholma 1981).
Rein, Thiodolf, Åbo universitets lärdomshistoria 10: Filosofins studium vid Åbo Universitet, (Helsinki 1908).
 

Keskeiset teokset

De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione (1813)
De divisione judiciorum ex respectu qualitatis oriunda (1815)
 

AINEISTOT