Lagerborg, Rolf (1874–1959)

(26.4.1874 - 26.10.1959)

Lagerborg, Rolf (1874–1959)


Filosofi, kirjailija, Åbo Akademin filosofian professori.

Lagerborg antoi huomattavan työpanoksen filosofina mutta oli laajasti tunnettu väittelijänä ja kulttuuriradikaalina. Hänen ensimmäiset filosofiset teoksensa olivat Reform av etiken (1899) ja vuonna 1900 julkaistu Moralens väsen, joka kuuluu harvoihin Helsingin yliopistossa hylättyihin väitöskirjoihin. Teoksen uudelleen työstetty versio La morale publique (1903) hyväksyttiin mainesanojen kera tohtorinväitöskirjana Pariisin Sorbonnessa.

Moraaliset kannanotot antavat aina ymmärtää ilmaisevansa ”tapojen yleistä tahtoa” (”allmänviljan i sed”). Vallitseva moraali saa sisältönsä siten, että teot, joista kasvattaja palkitsee tai rankaisee, saavuttavat vähitellen itsearvon moraalisena hyvänä tai pahana. Toki voi olla, että eettinen omatunto vaatii yksilöä vallitsevaa moraalia uhmaten toteuttamaan ”tekeillä olevaa moraalia” (”moral i vardande”), joksi Lagerborg sitä myöhemmin kutsuu kirjassaan Moral i vardande (1937).

Lagerborg väitteli 1906 Helsingissä psykologisella tutkimuksella. Väitöskirjassaan, kuten muissakin psykologisissa kirjoituksissaan, hän omaksui tiukasti fysiologisen näkökulman psykologisiin tutkimuskohteisiin. Lagerborg sisällytti nopeassa tahdissa ajankohtaisia virtauksia omaan työhönsä.

Huolimatta taistelustaan kirkkoa vastaan Lagerborgilla oli syvä kiinnostus uskontoa kohtaan ja hän oli lapsuudessaan saanut erittäin uskonnollisen kasvatuksen. Lagerborg kirjoitti ahkerasti aikakaus- ja sanomalehtiin. Vuosisadan alussa hän oli teki merkittävää työtä kulttuurilehti Euterpessä. Hän oli muun muassa naisten seksuaalisen vapauden ja uskonnonvapauden puolestapuhuja. Opiskelijapiireissä hän herätti protesteja kritiikillään Lapuan liikkeen isänmaallisuusihanteita kohtaan.

Lagerborg kohtasi vaikeuksia akateemisella urallaan suorapuheisuutensa vuoksi. Hänen ensimmäinen väitöskirjansa hylättiin, samoin hänen ensimmäinen hakemuksensa dosentuuriin, ja kun Helsingin yliopiston konsistori ehdotti hänelle vuonna 1931 henkilökohtaista professuuria, hallitus taktikoi hänet sivuun kielipoliittisista syistä. Hän sai 1929 henkilökohtaisen professuurin Åbo Akademissa, jossa hän toimi vakinaisena professorina 1933–1942.

(E.S-s/lyh. & toim. Erik Hallstensson, suom. Joonas Leppänen)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab

| www.uppslagsverket.fi

 

AINEISTOT

Lagerborg Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

Lagerborg Filosofia.fi:n kuva-arkistossa

 

VERKKOLÄHTEITÄ