Franzén, Frans Mikael (1772–1847)

(9.2.1772 - 14.8.1847)

Franzén, Frans Mikael (1772–1847)


Runoilija, kirkonmies, kantilainen, Turun Akatemian käytännöllisen filosofian ja historian professori, Ruotsin akatemian jäsen.

Oululaisen kauppiaan poika Franzén aloitti opinnot 1785 Turussa, missä hänet promovoitiin 1789 filosofian maisteriksi. Hänen kirjallinen läpimurtonsa tapahtui hänen ollessaan Tukholmassa 1793, mm. runolla Människans anlete, jossa hän vastusti valistuksen materialismia. Runoelmalla Sång över greve Gustaf Philip Creutz (1797) Franzén saavutti Ruotsin akatemian palkinnon. Klassisistinen akatemia tosin pakotti hänet samalla työstämään uuden version tästä kirjallisesti kumouksellisesta teoksesta, jolla Franzén edelsi uusromantiikkaa. Tämä johti siihen, että työn alkuperäinen kansallinen (suomalainen) painotus menetettiin.

Franzén asui ensimmäisten opiskeluvuosiensa ajan Porthanin kotona ja tämä vaikutti suuresti Franzénin kehitykseen.

Franzénista oli 1794 tullut Åbo Tidningarin (vuodesta 1800 Åbo Tidning) toimittaja. Hänen ulkomaanmatkansa aikana hänet oli nimitetty akatemian kirjastonhoitajaksi. Vuodesta 1798 Franzén yhdisti edellä mainitun työnsä oppihistorian professuuriin, jonka hän 1801 vaihtoi historian ja käytännöllisen filosofian professuuriin.

Franzén oli Suomen ensimmäinen akateeminen kantilaisuuden edustaja. Hänet vihittiin papiksi 1803 ja valittiin 1808 Ruotsin akatemiaan (jonka sihteerinä hän toimi 1824–1834). Suomen erottua Ruotsista Franzén muutti 1811 Ruotsiin, missä hän toimi kirkkoherrana monissa seurakunnissa, ja lopulta hänestä tuli 1831 Härnösandin piispa.
 
(Franzénin omaelämäkerralliset kirjoitukset 1772–1824, Till min biografi, julkaistiin 1945 G. Lundströmin toimesta. Hänen runolliset tuotoksensa on kerätty mm. teokseen Skaldestycken (7 osaa, 1824–1861). G. Castrén (1902): F.M. Franzén i Finland; S. Ek (1916), F:s Åbodiktning; E. Spjut (1925): F.M. Franzén; F.M. Franzéns Åbo-diktning: Ett urval med inledning av Karin Allardt Ekelund, 1969; S.L. Anderson (1977): En romantikens kyrkoman; A. Kalajoki (1990): Franzénin matkassa)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

Läs hela artikeln ur Uppslagsverket Finland i Filosofia.fi:s arkiv.

 

AINEISTOT

Franzén Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

 

VERKKOLÄHTEITÄ

Projekt Runeberg
(Muutamia Franzénin tekstejä, sis. bibliografian)
(Några av Franzéns texter, inkl. bibliografi)
(Some texts by Franzén, incl. bibliography)

Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli