Snellman ja persoonallisuuden idea


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
2002
Kuvaus: 

Esitelmä
SFY:n Persoonallisuus-kollokvio. Jyväskylä, 12.—13. 1. 2003.
 
Ote johdannosta:
"Versuch einer speculativen Entwickelung der Idee der Persönlichkeit — josta tästä lähin käytämme suomalaista lyhytmuotoa Persoonallisuuden idea — on kiistatta Snellmanin filosofinen pääteos. Siihen nähden se näyttää syntyneen yllättävän improvisoidusti. Teoksesta ei ole säilynyt minkäänlaisia esitöitä, ellei sellaiseksi lueta eräitä muistiinpanoja, jotka kuitenkin ovat pelkkiä ekserptioita vailla omia kommentteja. Niistä ei voi päätellä tulevan teoksen rakennetta eikä edes perusideaa. Kaikki viittaakin siihen, että Snellman on päättänyt teoksensa aiheen vasta paikan päällä Tübingenissä. Hän saapui Tübingeniin 30. IX. 1840 ja Persoonallisuuden idean esipuhe on päivätty 12. V. 1841, Snellmanin 35-vuotispäivänä. Muutamaa päivää myöhemmin hän lähti Tübingenistä palaamatta sinne enää koskaan. Kirjansa Snellman laati tuon kuuden ja puolen kuukauden oleskelun aikana ja kaikesta päättäen siis ilman sen kummempia esivalmisteluja."