Miten oppi modernista valtiosta syntyi Suomessa


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
2002
Kuvaus: 

Julkaistu:

Miten oppi modernista valtiosta syntyi Suomessa (The origin of the idea of the modern state in Finland), Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 27, Sophopolis, Oulu 2003, 139 s.

Tiivistetty versio: Historiallinen aikakauskirja 2003: 2, s. 228-247, sekä saksaksi Hegel-Studien 42, 2007.
 
Alkusanat:

"'Jokainen yksilö myötävaikuttaa Valtion kehitykseen siinä määrin kuin hän pyrkii käsittämään, mitä Valtio on, ja sillä tavoin edistää sen kehittymistä.'
Sanat ovat peräisin Johan Jakob Tengströmin (1787-1858) pitämiltä valtiotieteen luennoilta, sivulta neljä laajasta käsikirjoituksesta, joka on Helsingin yliopiston kirjastossa otsikoitu Anteckningar i statsvetenskap under J.J. Tengströms föreläsningar ja varustettu signumilla Gö.IV.9.1 Otsikko on kirjoitettu samalla käsialalla kuin itse teksti. Tekijää ei muistiinpanoille ole mainittu eikä myöskään kohteena olleiden luentojen ajankohtaa. Muistiinpanot sisältyvät oikeustieteen professori, senaattori ja vapaaherra Johan Philip Palménin kokoelmaan, sen kansitettuun niteeseen II, sellaisena kuin kokoelman on kirjastolle lahjoittanut satakunta vuotta sitten sen alkuperäisen omistajan poika, historian professori E.G. Palmén.
Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ei tunne näitä luentoja lainkaan. Muutama vuosi sitten eräs oppilaani kuitenkin havaitsi ne luetteloidessaan vanhojen luennoilta tehtyjen muistiinpanojen käsikirjoituksia. Tengströmin nimellä ne eivät olleet löydettävissä, Palménilta niitä ei ole osattu etsiä, kun varhempien aikojen oppineisuuden tieteenalarajat ylittävää luonnetta ei ole ymmärretty. Tutustuessani käsikirjoitukseen minulle selvisi, että sillä on käänteentekevä merkitys Suomen valtiokäsitteen historian kannalta. Se ansaitsee esittelyn, erittelyn, asettamisen aikaansa ja painoarvonsa punnitsemisen. Se antaa uuden aate- ja tieteenhistoriallisen paikan jo ennestään kyllä muista yhteyksistä tunnetulle Tengströmille."