In Memoriam: RAILI KAUPPI


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1994
Kuvaus: 

Ilkka Niiniluoto
In Memoriam: RAILI KAUPPI
Ajatus 52, 1995, 3–4.

Ilkka Niiniluoto
In Memoriam: RAILI KAUPPI
Ajatus 52, 1995, 3–4.

 

In Memoriam:

RAILI KAUPPI

 

Professori Raili Kauppi kuoli Tampereella elokuussa 1995. Hän oli syntynyt Helsingissä 10.4.1920.

 

Tultuaan ylioppilaaksi Heinolassa 1938 Raili Kauppi toimi aluksi kirjastoalalla Helsingin kaupunginkirjastossa, jonka johtajana oli filosofi ja loogikko Uuno Saarnio. Kauppi oli kirjaston amanuenssina 1942–50, opiskeluneuvojana 1950–60, Kallion sivukirjaston johtajana 1960–61 ja tilapäisenä apulaiskirjastonjohtajana 1961–63. Samaan aikaan hän opiskeli teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistossa ja valmistui filosofian kandidaa­tiksi 1949, lisensiaatiksi 1956 ja tohtoriksi 1961. Kaupin ura jatkui Tampe­reen yliopiston kirjasto-opin lehtorina 1963 sekä vuodesta 1964 dosenttina Tampereella ja Helsingissä. 1966 hän tuli hoitamaan Tampereen yliopistoon perustettua uutta filosofian professuuria, johon hän sai vakinaisen nimityk­sen 1969. Eläkkeelle hän siirtyi täysinpalvelleena 1985.

 

Raili Kaupin väitöskirja Über die Leibnizsche Logik mit besonderer Berücksihtigung des problems der Intension und Extension (Acta Philo­sophica Fennica 12, 1960) on tarkka analyysi Leibnizin logiikasta. Se kuuluu aiheen kansainvälisesti kiitettyihin perustöihin, joka otettiin mukaan uusintapainoksena 1985 yhdysvaltalaisen Garland-yhtiön "neljäntoista tärkeimmän Leibniz-tutkimuksen" kokoelmaan. Leibnizin innoittamana Kauppi kehitti omaa teoriaa käsitejärjestelmistä ja niihin liittyvästä intensioi­den logiikasta mm. teoksessa Einführung in die Theorie der Begriffsysteme (1967).

 

Kaupin professorin viran alana Tampereella oli logiikka ja tietoteoria. Näiden alojen ohella Kauppi kirjoitti ja esitelmöi monipuolisesti filosofian historian ja arvoteorian kysymyksistä. Hän osallistui aktiivisesti filosofian kansainvälisiin kongresseihin ja Suomen Filosofisen Yhdistyksen kokouksiin ja kollokvioihin.

 

-3-

 

Raili Kauppi oli ensimmäinen filosofian alalla väitellyt nainen Suomessa. Hänet muistetaan harvinaisen ystävällisenä henkilönä ja hyväntahtoisena opettajana.

 

 

Ilkka Niiniluoto

 

-4-