Föreläsningsserien "Samhällslära" (1894)


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1893
Kuvaus: 
Edvard Westermarcks föreläsningsserie "Samhällslära" från 1894, enligt studenten Leo Ehrnrooths anteckningar.
 
Edvard Westermarkin luentosarja "Samhällslära" vuodelta 1894, toimittanut oppilas Leo Ehrnroothin muistiinpanojen perusteella.
 
Edvard Westermarck's lecture series on "Samhällslära" (Social Studies) in 1894, based on the notes of his student Leo Ehrnrooth.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek, samling: Westermarck, Edvard, kapsel 82.
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto, kokoelma: Westermarck, Edvard, kapseli 82.
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library, collection: Westermarck, Edvard, capsule 82.
http://web.abo.fi/library/hands/
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.